AUSTRALIA  


AUSTRALIA  


AUSTRALIA  


left-image

CHƯƠNG TRÌNH 2 TUẦN ÚC 2024

left-image
left-image
left-image
left-image
left-image
left-image
left-image
left-image
left-image
left-image
left-image
left-image

TRẺ EM KHÔNG PHẢI LÀ CÁI LỌ ĐỂ ĐỔ ĐẦY,

MÀ LÀ NGỌN LỬA CẦN ĐƯỢC THẮP SÁNG


A child is not a vase to be filled but a fire to be lit

TRẺ EM BẨM SINH ĐÃ BẮT CHƯỚC HÀNH ĐỘNG CỦA BỐ MẸ,

BẤT CHẤP MỌI NỖ LỰC DẠY CHÚNG VỀ LỐI SỐNG


Children are innate apes who act like their parents defies every effort to teach them good manners

HÃY ĐỂ TRẺ VUI ĐÙA THEO CÁCH RIÊNG CỦA CHÚNG,

ĐÓ LÀ CÁCH CHÚNG KHÁM PHÁ THẾ GIỚI


Let’s allow children to be happy in their own way, for what better way will they find

THỰC TẾ NHIỀU BỐ MẸ LÀM CUỘC SỐNG CỦA TRẺ TRỞ THÀNH KHÓ KHĂN,

KHI NÓNG VỘI CỐ BIẾN NÓ TRỞ NÊN DỄ DÀNG


In fact, too many parents make life hard for their children by trying, too hastily, to make it easy for them

TRẺ EM CẦN ĐƯỢC GIÁO DỤC,

NHƯNG CHÚNG CŨNG CẦN ĐƯỢC TỰ DO GIÁO DỤC CHÍNH BẢN THÂN MÌNH


In trust, children have to be educated, but they have also to be free to educate themselves
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC